TR EN

ELGİNKAN HOLDİNG A.Ş.
 
1967 yılı sonunda kurulan Elginkan Holding A.Ş.; her türlü ticari, sınai, zırai ve mali amaçlarla anonim ve limited şirketler kurmak, bu türden kurulmuş şirketlerin hisse senetlerini ve sermaye paylarını satın amak, finanse etmek ve sermaye artışlarına iştirak etmek gibi konularda faaliyet göstermektedir.
 
Bu temel işlevlerinin yanı sıra, Holding'in Topluluk genel yönetimi kapsamında;

- Dış ve iç iştirak politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, koordinasyonu ve kontrolü, yeni yatırım kararları alınması,

- Topluluk yönetim esas ve usullerinin tespiti, değişen şartlara ve Topluluk amaçlarına uygun olarak geliştirilmesi,

- Finansman politikaları geliştirme, büyük hacimli kredilerin planlanması ve koordinasyonu,

- İnsangücü planlaması ve eğitim konularında yönlendirilmesi,

- Makro hedeflerin seçilmesi, strateji tespiti ve uzun vadeli planların yapılması,

gibi görevlerde yer almaktadır.